Việt Nam thúc đẩy hiểu biết số

Ngày 13/10, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với một số cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảo về hiểu biết số. Hội thảo mang tên “Phổ cập Hiểu biết số: Tăng cường Kỹ năng số cho cộng đồng”, nằm trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam tại Hà Nội.

Việt Nam đang triển khai đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tháng 4 năm nay, Bộ TT&TT đã ra mắt nền tảng học trực tuyến tại địa chỉ onetouch.mic.gov.vn.

Đọc tiếp…