Việt Nam ưu tiên tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở

Chính phủ Việt Nam đặt ưu tiên tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn cho người dân và đây chính là nền tảng nhằm đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. 

Tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Y tế Thế giới ngày 21/5 tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, Bộ trưởng cho biết nhằm đạt được mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn cho người dân, Việt Nam có một kế hoạch hành động tham vọng  nhằm nâng cao năng lực cho hơn 11.000 trạm y tế xã. 

Theo đó, tất cả các trạm y tế sẽ hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, tập trung vào tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Đọc tiếp…