Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính

Trên cơ sở Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi đã được thông qua năm 2020 và các quy định chi tiết về hiệu lực thi hành, Chính phủ Việt Nam đang tiến hành xây dựng hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính (KNK) cho các cơ sở kinh doanh. Dự kiến trong năm tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quyết định về các lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Theo dự thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, các lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính là các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, và xây dựng.

Đọc tiếp…