Việt Nam sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên ILO

Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện nghĩa vụ với tư cách là thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa tổ chức và các đối tác ba bên – Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động trong nước. Đây là phát biểu của ông Đào Ngọc Dũng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MoLISA) tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 18 tháng 6.

Hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác giúp Việt Nam hoàn thành hệ thống chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội.

Đọc tiếp…