Tỷ lệ rác thải nhựa ở Việt Nam cao nhất thế giới

Rác thải nhựa chiếm 50-80% rác thải của đại dương, và hơn 80% chất thải nhựa có nguồn gốc từ đất liền, trong khi phần còn lại được xả trực tiếp ra biển.

Đọc tiếp …

Thanh Lịch