Việt Nam trồng 130.858 héc ta rừng sản xuất trong 8 tháng

Việt Nam đã trồng tổng cộng 130.858 ha rừng sản xuất, bằng 67% kế hoạch năm và tăng 104,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN