Việt Nam chính thức phê duyệt hình thức học trực tuyến

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vừa phê duyệt hình thức học trực tuyến nhằm hỗ trợ hoặc thay thế việc dạy và học trực tiếp. Theo thông tư mới ban hành của Bộ, hiệu trưởng các trường có thể quyết định tổ chức các lớp học trực tuyến để hỗ trợ hoặc thay thế học trực tiếp khi học sinh không thể đến trường vì lý do bất khả kháng.

Theo thông tư này, sẽ có 3 hình thức học trực tuyến được triển khai. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2021.

Đọc tiếp…