Thủ tướng: Việt Nam cần phải hành động để duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ

Việt Nam cần tìm kiếm thị trường mới, điều chỉnh sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường và tăng cường kiểm soát chất lượng để tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Đọc tiếp …

Anh Minh