Ngân hàng TG: Việt Nam cần khoảng 368 tỷ USD để phát triển nền kinh tế carbon thấp, thích ứng với khí hậu

Từ nay cho đến năm 2040, Việt Nam cần đầu tư khoảng 368 tỷ USD để phát triển một nền kinh tế các bon thấp và tăng khả năng chống chịu với các tác động của khí hậu, theo Báo cáo Quốc gia Khí hậu và Phát triển cho Việt Nam (CCDR) do Ngân hàng Thế giới công bố ngày 13/7.

Theo báo cáo, cần tập trung vào một loạt các gói chính sách can thiệp khẩn cấp, bao gồm một chương trình cấp vùng có điều phối cho khu vực ĐBSCL, một chương trình đầu tư tổng hợp khả năng chống chịu ven biển tích hợp cho các trung tâm đô thị và kết nối cơ sở hạ tầng, một chương trình nhằm giảm ô nhiễm không khí cho Hà Nội, chuyển đổi năng lượng sạch và một chương trình an sinh xã hội mở rộng để bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Đọc tiếp…