Việt Nam cần chuẩn bị cho làn sóng đầu tư mới

Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã công bố kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khá lạc quan trong những tháng cuối năm. Việt Nam có khả năng kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, duy trì ổn định chính trị, có lợi thế về nguồn nhân lực khổng lồ và thị trường nội địa mạnh.

Một trong những thách thức là sự chung tay của toàn xã hội và tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh, thông thoáng. Điều này đòi hỏi phải tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Việc triển khai các Nghị quyết 19 và Nghị quyết 02 của Chính phủ về vấn đề này cần được triển khai quyết liệt hơn.

Đọc tiếp…