Việt Nam nỗ lực nắm bắt cơ hội từ Công nghiệp 4.0

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chính phủ đang xem xét Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo, một cơ hội lớn để Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại trong tương lai gần.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN