Vietnam moves to cope with unconventional challenges on social media

Quy định về mạng xã hội, đặc biệt là các quy định liên quan đến Facebook, là chương trình nghị sự của nhiều đơn vị quản lý ở Việt Nam trong năm 2017. Đây là động thái rõ ràng của chính phủ trong việc đối phó với các mối đe dọa mới trong không gian mạng.

Đọc tiếp …

Phóng viên Tuổi Trẻ News