Ủy ban sông Mekong Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ nhất năm 2019

Ủy ban sông Mekong Việt Nam (VMRC) đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ nhất năm 2019 tại tỉnh Tiền Giang vào ngày 19/6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch ủy ban – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Một nhiệm vụ quan trọng của VMRC theo Nghị quyết 120/NQ-CP là đánh giá và đề xuất các biện pháp để thực thi hiệu quả Hiệp định Mekong, giữ vững vai trò của Việt Nam trong Ủy ban sông Mekong và tăng cường hợp tác trong quản lý và khai thác tài nguyên nước ở Mekong.

Đọc tiếp…