Việt Nam có thể cấp phép khẩn cấp vắc xin Covid-19 Nanocovax

Ngay thử nghiệm giai đoạn 3, Việt Nam có thể xem xét cấp phép khẩn cấp cho vắc xin ngừa Covid-19 của Nanocovax.

Vắc xin Nanocovax sẽ thử nghiệm giai đoạn 3 tại các trung tâm trong nước với khoảng 13.000 người tham gia, độ tuổi từ 18-75. Theo kế hoạch, ngay trong tuần này, các đơn vị nghiên cứu sẽ bắt đầu tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 cho khoảng 1.000 người. Qua 2 giai đoạn thử nghiệm, vắc xin Nanocovax có thể ngăn ngừa được biến thể Anh và Nam Phi. Tác dụng với biến thể Ấn Độ sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn 3.

Đọc tiếp…

Thuý Hạnh