Việt Nam có tiến bộ trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử

Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong nghiên cứu và áp dụng các đồng vị phóng xạ và phóng xạ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đọc tiếp

Phóng viên TTXVN