Việt Nam nỗ lực bảo tồn các rặng san hô

Khoảng 25% loài sinh vật biển hiện cư trú dưới các rặng san hô nhưng rất nhiều rặng san hô hiện đang bị hư hại. 

Đọc tiếp …

Chi Mai