Việt Nam đạt bước nhảy vọt trong phát triển con người

Việt Nam đã đạt được tiến bộ tốt trong phát triển con người, với tăng trưởng trung bình Chỉ số Phát triển con người (HDI) ở mức 1,36% trong suốt giai đoạn 1990 – 2018.  Thành tích này đưa Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng chỉ số HDI cao nhất trên thế giới.

Đây là một phát hiện chính trong Báo cáo Phát triển con người năm 2019 có tiêu đề “Bất bình đẳng trong phát triển con người ở thế kỷ 21: Không chỉ về thu nhập, mức trung bình và hiện tại.” được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố vào ngày 9/12.

Đọc tiếp…