Bức tranh quản lý rác thải phức tạp tại Việt Nam

Việc phân định thiếu rõ ràng về vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý chất thải đang gây ra tình trạng phức tạp và lộn xộn trong việc phân loại và thu gom rác tại Việt Nam. Việt Nam đang phân loại rác theo 4 cách khác nhau, và một đối tượng chất thải có tới 6 bộ trực tiếp quản lý.

Việt Nam vẫn thiếu các quy tắc rõ ràng về phân loại và tái chế rác. Cả nước mỗi năm thải ra 25,5 triệu tấn rác thải, trong đó 75% được chôn lấp. Một số địa điểm chôn lấp tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang quá tải và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân.

Đọc tiếp…

Phong Vân