Việt Nam hướng đến chiến lược quốc gia mới về bảo vệ môi trường

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Đề cương Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030 tập trung vào giải quyết các nguồn gây ô nhiễm, thúc đẩy nền kinh tế phát thải các-bon thấp.

Một trong những giải pháp quan trọng nhất được đề xuất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào bảo vệ môi trường.

Đọc tiếp…