Việt Nam triển khai số hóa cơ sở dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đã phát triển hệ thống Sổ sức khoẻ điện tử cho phép người dân đăng ký tiêm vắc xin COVID-19, khai báo sức khỏe và nhận thông tin về thời gian, địa điểm tiêm trực tuyến.

Người có thể đăng ký đặt lịch hẹn tiêm chủng COVID-19 trên hệ thống có sẵn dưới dạng trang web và ứng dụng trên điện thoại di động. Sau đó, họ sẽ nhận được một mã QR để quét thông tin tại địa điểm tiêm chủng họ đăng ký.

Theo ông Lưu Thế Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp Y tế của Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel (VTS), sau khi được tiêm vắc xin, mỗi người dân sẽ được nhận một mã QR được tích hợp vào hồ sơ sức khỏe điện tử của họ để làm xác nhận tiêm chủng.

Đọc tiếp…