Việt Nam sẽ thúc đẩy tăng trưởng của lĩnh vực tư nhân

Thủ tướng cho biết, trong vòng hai năm tới, lĩnh vực tư nhân sẽ đóng góp một nửa sản lượng của nền kinh tế. Cam kết này thể hiện rõ quyết tâm của chính phủ trong việc biến kinh tế tư nhân thành động lực chính của nền kinh tế.

Đọc tiếp …

John Reed