Việt Nam dẫn đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về chuyển đổi số

Tờ Business Times của Singapore đã đăng tải bài viết mô tả chi tiết về nỗ lực chuyển đổi số tại Việt Nam đã và đang dẫn đầu so với các nền kinh tế khác trong khu vực như thế nào.

Theo một nghiên cứu thị trường do công ty về hệ điều hành di động GSMA Intelligence thực hiện tại 11 quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam có mức tăng điểm cao nhất về chỉ số xã hội số trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019.

GSMA Intelligence cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam hiện đang trong quá trình thực hiện chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 trên các mặt cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, bên cạnh phát triển chính phủ điện tử và đổi mới sáng tạo.

Đọc tiếp…