Khởi động xây dựng báo cáo rà soát các mục tiêu phát triển bền vững

Sáng 19/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo khởi động xây dựng báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (VNR) của Việt Nam năm 2023.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh thông qua việc tham gia rà soát quốc gia tự nguyện năm 2023, Việt Nam mong muốn chia sẻ thành tựu, bước tiến đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt sau 5 năm Việt Nam thực hiện báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện lần thứ nhất. Đồng thời, chia sẻ khó khăn, thách thức, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đưa ra những định hướng, các hoạt động trọng tâm trong nửa chặng đường còn lại.

Đọc tiếp…

Thuý Hiền