Việt Nam cần tăng thêm diện tích cây xanh

Bộ mặt của đô thị ở Việt Nam được kỳ vọng sẽ thay đổi tích cực trong tương lai gần khi mà người dân muốn nhiều hơn nữa diện tích cây xanh.

Đọc tiếp …

Thanh Mai