Việt Nam thiếu hệ thống quản lý thủy điện hiệu quả

Theo một báo cáo gần đây của Bộ Công Thương, luật về thủy lợi không bao gồm các quy định về vận hành và quản lý an toàn đập thủy điện.

Đọc tiếp …

Lan Nhi