Việt Nam thiếu kỹ sư nông nghiệp

Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp là 2,5% -3% /năm và tăng năng suất lao động của ngành trung bình ở mức 5,5-6%/năm. Hơn nữa, đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ nằm trong nhóm các nước nông nghiệp hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, thực tế việc đào tạo kỹ sư nông nghiệp đang gặp nhiều thách thức ở mức báo động.

Theo đại diện nhiều trường đại học có khoa nông nghiệp, rất ít học sinh tốt nghiệp THPT muốn đăng ký vào khoa nông nghiệp dẫn đến xét tuyển không đủ chỉ tiêu. Do đó Việt Nam đang thiếu kỹ sư nông nghiệp.

Nếu không có nguồn nhân lực chất lượng cao thì khó thực hiện các mục tiêu về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp bền vững và nền kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt, đổi mới trong các chương trình đào tạo nông nghiệp là cần thiết để đáp ứng các mục tiêu quốc gia.

Đọc tiếp…