Việt Nam sẽ tiếp tục khống chế được tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS

Việt Nam sẽ tiếp tục khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới 0,3% và giảm ảnh hưởng của HIV/AIDS đối với phát triển kinh tế xã hội.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN