Việt Nam truyền cảm hứng cho quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu

Sau 5 năm nỗ lực thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, Việt Nam đã hoàn thành bản cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và gửi lên Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Trong bản cập nhật này, Việt Nam cho biết đã quyết định giảm 9% phát thải khí nhà kính vào năm 2030, cao hơn 1 điểm phần trăm so với mục tiêu đặt ra vào năm 2015. Con số này có thể tiếp tục được nâng lên 27% khi nhận được hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương và các cơ chế  trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp…