Việt Nam truyền cảm hứng cho thế giới trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Sau 5 năm nỗ lực thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, Việt Nam đã hoàn thành Cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và gửi lên Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Trong bản cập nhật này, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ cắt giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030, cao hơn 1% so với mục tiêu đặt ra vào năm 2015. Con số này có thể tiếp tục được nâng lên 27% với sự hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương và đa phương và các cơ chế theo Hiệp định Paris.

Đọc tiếp…