Việt Nam tìm kiếm động lực tăng trưởng mới

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020, với những điểm sáng như ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng cao và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Đọc tiếp …

Phóng viên NDO