Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý để thu hút tài chính xanh, công nghệ xanh

Việt Nam đang tích cực triển khai lộ trình sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp lý nhằm huy động nguồn tài chính xanh, công nghệ xanh và khuyến khích hoạt động sản xuất và đầu tư xanh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà nhấn mạnh, coi kinh tế xanh và chuyển đổi xanh là động lực tăng trưởng quan trọng trong dài hạn, Việt Nam đang tạo điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn và phát thải carbon thấp. Ngoài ra, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ở mọi lĩnh vực, mọi cấp độ trong nước, Việt Nam cần có sự hợp tác trong chuyển đổi số và khai thác tài nguyên số.

Đọc tiếp…