Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế về giải quyết ô nhiễm chất thải nhựa đại dương

Từ ngày 24-26/11, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Chương trình Môi trường LHQ và Quỹ Thiên nhiên Thế giới tổ chức hội nghị quốc tế dưới hình thức kết hợp hội nghị trực tuyến và trực tiếp về các giải pháp xử lý chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á.

Trong khuôn khổ hội nghị, Việt Nam đã giới thiệu một dự án giảm thiểu rác thải nhựa trên biển đang được thực hiện tại 9 địa phương ven biển với mục đích giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển thông qua việc hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chính sách ưu tiên liên quan đến chất thải nhựa, cùng một số chính sách khác.

Trong 3 ngày của hội nghị, đã diễn ra 4 phiên thảo luận toàn thể và 10 phiên thảo luận chuyên đề về các giải pháp giảm thiểu việc sử dụng nhựa lãng phí và ngăn chặn việc xả chất thải ra đại dương.

Đọc tiếp…