Tỷ lệ chứng nhận xanh cho các sản phẩm, công trình vẫn thấp

Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam có chứng chỉ ISO 14000 thấp hơn mức trung bình và thấp hơn nhiều so với ở Trung Quốc.
[…] Đến cuối năm ngoái, 732 doanh nghiệp Việt Nam có chứng chỉ CoC/FSC, cao nhất ở Đông Nam Á. Trong số này, 49 doanh nghiệp có FSC/FM với tổng diện tích là 226.500 ha.

Đọc tiếp …

Thanh Lịch