Nhu cầu cao về nhân sự ngành CNTT tại Việt Nam

Theo báo cáo Quý II về thị trường CNTT Việt Nam do TopDev – một hệ sinh thái và nền tảng tuyển dụng chuyên công nghệ thông tin (CNTT), nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực này tại Việt Nam đã đạt đỉnh điểm chỉ trong 5 năm trở lại đây, với nhu cầu tuyển dụng gần 63.000 việc làm vào năm 2019.

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có tổng cộng 235 trường đại học trên toàn quốc, trong đó có 153 trường cao đẳng đào tạo CNTT, hàng năm có khoảng 50.000 sinh viên CNTT ra trường. Tuy nhiên, chỉ có 30% trong số này làm việc được ngay, 70% còn lại cần phải đào tạo bổ sung.

Đọc tiếp…