Việt Nam có 11 ‘phòng thí nghiệm thiên nhiên’ để phát triển bền vững

Việt Nam hiện có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là những “phòng thí nghiệm thiên nhiên” để chúng ta áp dụng cách tiếp cận toàn cầu, giải pháp mới để hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái về đa dạng sinh học cùng với những thách thức to lớn khác do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và nguồn nước, các khu dự trữ sinh quyển là những “phòng thí nghiệm thiên nhiên” để chúng ta áp dụng cách tiếp cận toàn cầu, giải pháp mới để hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững.

Đọc tiếp…

Hùng Võ