Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng tổ chức tại Paris

Ngày 30 và 31-3, “Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2019” đã diễn ra tại thủ đô Paris, CH Pháp do Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE) và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đồng chủ trì, thu hút sự  tham gia của hơn 200 đại biểu từ 25 quốc gia trên thế giới.

Theo ông Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE Global), với cộng đồng hơn 4 triệu người ở nước ngoài, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những bước tiến lớn nếu tận dụng được tiềm năng to lớn từ nhân tài toàn cầu.

Đọc tiếp…