GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng

GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng đáng kể, nhưng Việt Nam vẫn cần nhiều nỗ lực hơn để đạt được mục tiêu 3.200 USD vào năm 2020.
[…] GDP bình quân đầu người của cả nước vào năm 2018 dự kiến đạt 2.540 USD; tăng 155 USD so với năm 2017 và 325 USD so với năm 2016. Con số này tăng 1,21 lần so với năm 2015.

Đọc tiếp …

Dân Trí