Việt Nam lo ngại khi tỷ lệ sinh giảm ở một số địa phương

Mỗi phụ nữ Việt Nam có trung bình 2,09 con, con số được duy trì từ năm 2006. Năm 1992, con số này là 3,74, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết tại lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới tổ chức hôm 11/7. Ông cũng cho biết tỷ lệ tăng trưởng dân số hàng năm của Việt Nam trung bình từ năm 2010 là 1%. Con số này là 1,7% trong giai đoạn từ 1989 đến 1999 và 1,2% trong giai đoạn từ 1999 đến 2009. Mặc dù tốc độ gia tăng dân số và tỷ lệ sinh có xu hướng giảm, nhưng hiện tại số người trong độ tuổi lao động đang ở mức cao đáng kể trong cơ cấu dân số.

Đọc tiếp…

Lê Nga