Nghiên cứu tác động kinh tế của biến đổi khí hậu tới Việt Nam

Ngày 8-5 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cơ quan phát triển Pháp (AFD) tuyên bố triển khai chương trình GEMMES nghiên cứu kinh tế về biến đổi khí hậu. Chương trình GEMMES sẽ ứng dụng những nghiên cứu mới nhất về các tác động kinh tế của biến đổi khí hậu, qua đó đưa ra những đánh giá về khả năng thiệt hại cũng như các quỹ đạo thích ứng của Việt Nam.

Đọc tiếp

Hà Thanh