Nông sản xuất khẩu đối diện với nhiều rào cản kỹ thuật

Tính đến tháng 10, Bộ NN&PTNT nhận được 45 thông báo, trong đó có 35 thông báo liên quan đến việc các nước điều chỉnh những tiêu chuẩn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép trong nông sản. Nghĩa là, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sẽ đối diện ngày càng nhiều với những rào cản kỹ thuật từ các thị trường.

Đọc tiếp …

Ngọc Hùng