Báo cáo: Việt Nam đối mặt với rủi ro thấp từ tác động của dịch Covid-19

Cách Việt Nam ứng phó với đại dịch cho thấy các hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động khác trong nước đang đối mặt với mức độ rủi ro thấp do tác động của dịch Covid-19. Đây là kết luận được đưa ra trong Bản đồ rủi ro du lịch 2021 do International SOS, công ty dịch vụ an ninh du lịch có trụ sở tại Vương quốc Anh công bố.

Bản đồ tương tác này xếp hạng mức độ an toàn của các quốc gia trên 3 tiêu chí chính: dịch vụ y tế, an ninh và tác động của dịch Covid-19 đến các hoạt động trong nước.

Đọc tiếp…

Nguyen Quy