Việt Nam đối mặt với những thách thức của dân số già

Dân số già đang đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam khi nguồn lực kinh tế của đất nước còn hạn chế và hệ thống an sinh xã hội vẫn còn non trẻ, các đại biểu cho biết tại hội thảo chuyên đề Aging Summit 2022 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh hôm 29/11. ​

Bà Lê Thu Huyền đến từ Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) cho biết Việt Nam đã chính thức bước vào “giai đoạn già hóa” từ năm 2011 và dự báo sẽ trở thành nước có dân số già vào năm 2036. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Điều này đòi hỏi một khung chính sách toàn diện áp dụng cho tất cả các nhóm dân số để chuẩn bị cho một xã hội già trong tương lai không xa.

Đọc tiếp…