Việt Nam xem xét cải tổ lại ngành du lịch

Ngành du lịch Việt Nam đang bùng nổ và nhanh chóng trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – nhưng cũng phải đối mặt với những yêu cầu cải cách để đạt được các tiêu chuẩn cao. Ngành công nghiệp “không khói thuốc” đã chứng kiến thành công ngoạn mục trong vài năm qua với tốc độ tăng trưởng hàng năm.

Đọc tiếp …

Mai Hương