Việt Nam mong muốn phát triển chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và toàn cầu

Ngày 16/6 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo chuyên đề về xây dựng chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế. Sự kiện, là một trong bốn hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam, do UBKT Trung ương, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức.

Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các vấn đề về sự cần thiết và vai trò của phát triển thành phố thông minh, kinh nghiệm, các mô hình thành công trong phát triển thành phố thông minh và các giải pháp cụ thể trong quy hoạch, quản lý và vận hành thành phố thông minh.

Đọc tiếp…