Việt Nam dự kiến thu hút FDI $ 30 tỷ vào cuối năm

Trong 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận mức thu hút đầu tư nước ngoài cao, với 28 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu từ các nền kinh tế APEC. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 30 tỷ đô la vào cuối năm nay.

Đọc tiếp

Phóng viên báo Đầu tư