Việt Nam, EU sẽ ký hiệp định EVFTA vào ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội

Hội đồng châu Âu ngày 25/ 6 tuyên bố đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định bảo vệ đầu tư EU – Việt Nam (EVIPA), và giao cho EU ký các thỏa thuận với Việt Nam vào ngày 30/6 tại Hà Nội.

EVFTA và EVIPA là những thỏa thuận tiêu chuẩn và tham vọng cao nhất từng được ký kết giữa EU và một quốc gia đang phát triển. Khi EVFTA có hiệu lực, hơn 99% thuế quan đánh vào hàng hóa giao thương giữa hai phía sẽ được xóa bỏ. Việt Nam sẽ xóa bỏ 65% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ EU. Các dòng thuế còn lại sẽ được dỡ bỏ dần trong 10 năm tới.

Đọc tiếp…