Kỉ niệm Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật đặc sắc đã diễn ra tại lễ khai mạc Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, được tổ chức vào ngày 19/04/2019 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam – khu du lịch Đồng Mô – thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Với chủ đề “Bản hòa âm sắc màu”, lễ khai mạc năm nay có sự tham gia của các già làng, trưởng bản, các đồng bào của nhiều dân tộc thiểu số đang hoạt động tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa thường niên để kỷ niệm Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (14/04) đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. 

Đọc tiếp…