Giá điện sẽ tăng 8,36%

Bộ Công Thương cho biết giá điện sẽ tăng 8,36% bắt đầu từ tháng này để bù đắp các chi phí gia tăng. Một phát ngôn viên của Bộ không nêu rõ ngày tăng nhưng cho biết kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đọc tiếp

Nguyễn Hoài