Việt Nam trúng cử ủy viên không thường trực HĐBA Liên Hiệp Quốc

Việt Nam đã lần thứ hai trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC).

Việt Nam đạt 192 trên tổng số 193 phiếu. Mỗi thành viên phải đạt ít nhất hai phần ba tổng số phiếu bầu để trở thành thành viên không thường trực trong hội đồng. UNSC bao gồm 15 quốc gia thành viên, trong đó 5 quốc gia là vĩnh viễn. Trong số 10 thành viên không thường trực, 5 thành viên sẽ được bầu từ các quốc gia châu Phi và châu Á, một từ các quốc gia Đông Âu, hai từ Mỹ La-tinh và hai từ Tây Âu và các quốc gia khác.

Đọc tiếp…

 

Phan Anh