Diễn đàn giáo dục Việt Nam 2019: Những viễn cảnh giáo dục mới

Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2019 (Vietnam Educamp 2019) đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/8, tạo cơ hội cho các nhà giáo dục và các chuyên gia chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến giáo dục ở tất cả các cấp và đào tạo nghề.

Các đại biểu đã thảo luận về chương trình giáo dục phổ thông mới, công nghệ giáo dục, cũng như các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, giáo dục năng khiếu và giáo dục đặc biệt, giáo dục ngoài nhà trường, quản trị giáo dục và triết lý giáo dục.

Đọc tiếp…